top of page

Osteopathische laryngologie

"Osteopathische laryngologie" is een gespecialiseerde tak binnen de osteopathie dewelke zich bezighoudt met de behandeling van klachten thv de keelregio.

Voorbeelden van problemen in deze regio zijn: stemproblemen (heesheid, verlies van kopstem bij zangers, hypertoon stemgebruik, etc), slikklachten, onbegrepen keelklachten (vb globus, kropgevoel in de keel), etc.

De osteopaat bestudeert, onderzoekt en behandelt de larynx (keel, strottenhoofd) vanuit verschillende - functionele - benaderingen. Hij richt zich specifiek op het strottenhoofd en diens relaties, doch aangezien osteopathie het lichaam als een eenheid beschouwt, is het onmogelijk zich enkel te beperken tot het keelgebied zelf. Als zodanig is het mogelijk om de stem mechanisch en functioneel te benaderen dmv osteopathische klinische redenering en behandeling, aanvullend en complementair aan NKO-geneeskunde en logopedie.

Osteopaat Nico Lambrechts specialiseert zich in de osteopathische behandeling van de keelregio. Hij ging in de leer in deze materie bij internationale pioniers in het vakgebied (Jacob Lieberman DO, Alain Piron DO). Door deze ervaringen en een eigen vernieuwende kijk op deze relatief onbekende regio binnen het menselijk lichaam heeft hij een expertise opgebouwd in het behandelen van deze klachten. 

Nico is gastdocent op Thomas More (Opleiding Logopedie en Audiologie, postgraduaat stem) en spreekt regelmatig op lezingen en congressen. Als osteopaat met specialisatie in stem maakt hij tevens deel uit van de Advisory Board van Evta-Belgium.

1504957119.jpeg
1504957165.jpeg

Panel member Round Table PEVOC, Gent (BE), 2017.
 

19-pevoc-10.jpg

Panel member Round Table PEVOC, Kopenhagen (DK), 2019.
 

bottom of page